CONCERTREIZEN
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN
MUZIKALE STEDENTRIPS

Calamiteitenfonds

I.C. Productions B.V. (KvK 18076415) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

https://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

MUZIKALE STEDENTRIPS
MUZIEK & CULTUURREIZEN
KOORPROJECTEN
MUZIKALE STEDENTRIPS